Mikrokristallinsk cellulosa ger bra kvalitet på tabeltter

Medicinska tabletter har ju sina krav att leva upp till. Det är inte bara innehållet som spelar roll. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter håller ihop tabletten. Man gör oftast tabletter av mikrokristallinsk cellulosa.

dragerade

Mikrokristallinsk cellulosa är helt naturligt

Cellulosa finns hos plantor. Den löses inte upp. Den intramolekylära strukturen är avgörande för det. Om man använder hydrolys kan man ändra cellulosa. Då får man mikrokristallinsk cellulosa som är en form av cellulosa.

Om du ska pressa eller slå tabletter då ska du använda mikrokristallinsk cellulosa. Man brukar säga 20 % doseringen men det finns ingen övre gräns. Det som är så bra med den här formen av cellulosa är att den fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det gör att tabletten kan lösas.

Du måste vara försiktig med hanteringen

Med detta klibbmedel i tabletter måste de hanteras rätt. Ingen fukt får komma in. Du kan köpa mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe kommer i en fukttät förpackning. Tabletterna kan förstöras om de blir fuktiga. Om du använder ett bra klibbmedle så är det inga problem.

Förpackningar som håller

Patienterna vill ju ha bra medicin. Kanske är det en doktor eller sjuksköterska som tar fram tabletten men det ska inte vara svårt. Idag så finns det smarta förpackningar som är lätt att öppna men som också skyddar medicinen.

Om du använder mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter då är säkerheten extra viktig. Det kan göras på flera sätt. I vissa förpackningar ligger tabletterna lösa. Då får inte burken släppa in någon luft.

Ingen tablett klarar allt. Detta oberoende av kvalitet. Om man slår på tabletterna kan de gå sönder. Normal användning ska inte skada tabletterna. Tabletterna ska hålla om de åker i golvet. Stor tillverkning har dyrare utrustning.

Så håller tabletterna i en vecka

Vissa tabletter är tåligare än andra. dragerad
Om det till exempel är så att patienten behöver portionera ut tabletterna över en vecka så kommer han inte att ta en tablett direkt från kartan dagligen. De läggs i fack istället.

Då tjänar medicinen på att vara gjord av mikrokristallinsk cellulosa. På så vis håller tabletten längre.