Med tablettslagning får tabletterna rätt fuktighet

När du ska tillverka egna tabletter måste du tänka på tablettslagningen. Tabletterna kan förlora sin form om de blir för fuktiga.

Tabletterna är väldigt känsliga för yttre påverkar därför måste du tänka på det i tablettpressningSfasen. TablettslagningEN måste ha rätt kvalitet.

mikrokristallin

Med rätt hölje kan tabletten skyddas mot fukt. Ofta är det så att drageringen påverkar smaken. Tabletterna måste dessutom lagras mot fukt och smuts.

Mikrokristallinisk cellulosa används för att ge tabletterna dess klibbiga struktur. Doseringen är 20 % men det finns ingen övre gräns.

Man kan använda magnesiumstearat 0,5-1 % som släppmedel. Du kan köpa alla ingredienser hos allt-fraktfritt.se.

Få en säkrare tablettslagning

Du kan göra på flera sätt. Genom metodiskt arbete kan man se till att tabletterna inte förstörs. Det finns en hel del fakta att få. Det gör att tablettpressningEN blir så säker som möjligt.

Innehållet i tabletter får också betydelse för hållbarhet

På så vis kan man själv styra hållbarheten. När man använder sig av ingredienser som gör det svårare för fukt att ta sig in så är det mycket bra. Då håller de längre i butiken.

Ingredienser i hölje kommer ju också att skydda tabletten inuti. filmdragerad tablett
Hur ser du på medicinska produkter som manglats? Om den har krossats blir den svår att äta.

Innan tablettslagning kan börja måste du tänka på allt det. Ingredienserna får inte krocka med varandra. Tabletten ska fortsatt vara effektiv och säker att använda.

Vatten och tabletter som används till medicin

Vatten kan förkomma. Kontrollera vilken typ av vatten som tabletterna använder. Det går också att få en form som inte kommer att reagera över huvud taget.

Majsstärkelse är ett exempel. Den har en hög fuktighetsgrad på 10 %. Men det kommer ändå inte att reagera.

Det är viktigt med rätt utformning

Det blir som en barriär mot fukt. Det gör också att fukten inte försvinner. När tabletten torkar så blir den svår att använda.

Vid tablettpressning måste pulverblandningen vara tillräckligt stabil att kunna stans ut. Man provar sig fram. Vissa pulver behöver inga tillsatser alls, andra är omöjliga att stansa till tabletter vad man än blandar i, dessa blir som regel kapslar istället.