Beräkna volymvikten på dina paket med denna gratiskalkylator och undvik chockerande fraktkostnader

Kostnader för frakt av paket inom och till större delen av Europa fastställs ofta genom att beakta antingen paketets egentliga tyngd i kg eller en beräknad vikt som tar hänsyn till paketets mått, vilket benämns volymvikt.

Denna metod kan upplevas som snårig och resultera i plötsliga utgifter om man saknar kunskap om dess funktionssätt.

Genom att använda en kostnadsfri kalkylator för volymvikt kan du enkelt få fram volymvikten på ditt paket innan du skickar iväg det, och på så vis undvika överraskningar.

Principer bakom fraktprissättning

Fraktbolag använder antingen den faktiska vikten eller volymvikten för att bestämma fraktkostnaderna.

Med faktisk vikt menas helt sonika försändelsens tyngd mätt i kilo.

För att fastställa volymvikten multipliceras paketets dimensioner i längd, bredd och höjd, varefter resultatet divideras med en konverteringsfaktor som skiljer sig åt mellan fraktföretagen.

Konsekvensen blir att omfångsrika men lätta kollin kan bli mer kostsamma att transportera än små men tunga paket.

Skälen till att volymvikt spelar roll

Volymvikten spelar en avgörande roll när det gäller skrymmande men lättviktiga försändelser.

När ett pakets volymvikt är högre än dess fysiska vikt, kommer fraktbolaget att utgå från volymvikten vid beräkningen av fraktpriset.

Utan insikt i metoderna för att räkna ut volymvikten kan man råka ut för överraskande och kostsamma fraktavgifo onter.

Tips för kostnadseffektiv frakt

Man kan skydda sig mot besvärande fakturor genom att i förväg förvissa sig om paketets reella tyngd och beräknade omfång.

En mer skräddarsydd förpackning kan också vara ett smart val.

En mer ytsnål förpackning kan ge positivt utslag på såväl volymvikt som fraktpris.

Uppdelning av sändningen på ett större antal mer kompakta paket är också en möjlighet.

Med denna strategi ökar sannolikheten för att delar av sändningen slipper undan volymviktsberäkning, med en i slutändan lägre total fraktnota som följd.

smaksättare